söndag 24 mars 2024

Pedagogistans roll

 

Pedagogistans roll

 Jag är vidareutbildad till Pedagogista vid Göteborgs universitet och har arbetat i Göteborgs stad med fortbildningar och handledning av förskolepersonal. Pedagogistans roll är att dels vara en pedagogisk handledare för personalens inre utveckling som sen speglar sig i den yttre miljön i mötet med barnen. Rollen innehåller också extra ögon för att se var i miljön det kan ske förändringar för att både barn och personal ska må bra och få en optimal lärandemiljö.

Pedagogistan kan också föra barnens talan och ses hur man kan förändra för att barn och personal ska få en bättre arena att mötas i. 

Det kan också vara så att personalen behöver yttre ögon och öron för att få ett bättre arbetsklimat. Pedagogista - Pedagogisk handledning

Pedagogisk handledning


Jag är utbildad Pedagogista och har arbetat med Pedagogisk handledning i personalgrupper samt varit delaktig i förändringsarbeten. Ni kan boka in mig i Luleå och Boden på plats och/eller digitalt  och då kan även övriga femkanten med Piteå, Kalix och Älvsbyn även konsultera mig

Pedagogisk handledning kan ske i grupp på er förskola utifrån                


-processer som sker i barngruppens kreativa arbete

-vid konflikter i personalgrupper

-vid omstrukturering för att få en spegel och nya ögon

-en personalgrupp önskar hitta ett annat sätt att arbeta på eller få hjälp att se med andra glasögon det som sker. 

-skapa nya miljöer för barnen för att de ska hitta homeostas i barngruppen. Den jämvikt som behövs för att det kreativ ska ge ett inre fokus för barnet mer än en utåtriktad aktivitet.

-kartlägga och arbeta med  den pedagogiska miljön ur ett hälsoperspektiv för att skapa mer balans 

-hitta metoder för att skapa harmoni och koncentration för barn och personal 

- att skapa hälsa för barnen 

-att skapa hälsa för personalen

Jag har 32 år med mig med kunskap och idéer utifrån Barnets perspektiv. Barn idag är inte desamma som för bara 10 år sen kan vi se som har arbetat länge med barngrupper. De nya barnen är högfrekventa och fungerar annorlunda om vi gör en jämförelse bakåt i tiden. VI kan behöva hitta nya sätt att bemöta dessa barn som så starkt vet vad de vill och har en stark kreativitet. Vi kan också ha en större mångkulturell blandning i våra barngrupper och behöver hitta ett gemensamt språk där vi förstår varandra. 

Lek och skapande verksamhet, byggande, rörelse och drama har sitt eget språk. Om vi tar hjälp av barnens inneboende resurser och skapar en miljö för möten kommer vi långt. Språk är så mycket mer än det talande och varje barn har sitt eget sätt att uttrycka den som den är. Min erfarenhet är att vi har svårare idag att skapa ett lugn i gruppen. Det kräver mer av oss att få till en fungerande barngrupp. 

Jag har möjlighet att komma in i barngruppen också under tid eller få del av processerna via videoinspelningar. Vi kan tillsammans skapa en arena av tillväxt i en tillitsfull relation mellan Pedagogista - Personal - Barn - Miljön. Hör av dig för frågor och offert

Vår viktiga framtid - Barnen

Vår viktiga framtid - Barnen 

 I mitt arbete som barnavårdslärare i 35 år har följt samhällsutvecklingen och den förändring som skett som påverkar barnen och deras liv. Förskolan har alltid haft en viktig roll men har nu en ännu mer stark roll som hållare av värdegrund och ideal och en trygghet för barnen. 

Det jag ser har skett är en förändring i hur vi behöver skapa våra miljöer i förskolan för att de barn som växer upp idag ska kunna få koncentration och hitta sin inre harmoni. Det vi jobbade med för 10 år sen där  miljöer som hade ett mångfald av material och färger nu måste skalas av för att stora delar av barnen ska kunna hitta ro i att leka i förskolan. 

Föräldrar arbetar med nu än tidigare. Det gör att många barn får långa arbetsdagar på förskolan. Vi behöver då titta över hur det ska kunna få både lek- aktivitet men även vila under dagen för att orka med. 

Barn har inte kafferast och lunchrast när de slutat sova på dagen och man behöver då hitta små ställen där barnen kan få vuxentid och mindre grupper att relatera till. 

Utifrån detta och mitt ursprungsarbete med att utbilda pedagoger i så många år brinner jag för Barnes rätt till en dag i lek, kreativitet  och harmoni. Jag startade bloggen redan 2015 men gör en nystart nu och kommer lägga in nya tankar för både privatpersoner och pedagoger. 
Om mig

 Om mig 

Jag heter Annika Månstråle Jönsson och är Yrkeslärare, Pedagogista, konstpedagog samt konstnär. Jag har arbetat med utbildning och fortbildning  av förskolepersonal under mina  35 år som yrkeslärare. Jag har också arbetat med handledning av personal i processarbetet med barnen samt iordningställande av lokaler för att få det stöd man får av den som den tredje pedagogen. Jag har  arbetat i Stockholm och Göteborg med fortbildning i Reggio Emilias filosofi och har även haft workshops i ateljéarbete  samt  kurser med fördjupat läroplansarbete för barnskötare. 

Jag blev hemvändare för 7 år sen och bor nu i Luleå och arbetar som distanslärare mot Skellefteå kommun komvux och utbildar barnskötare som har anställning men inte formell utbildning. 

Jag är i grunden barnskötare som sen vidareutbildade mig för 35 år sen till yrkeslärare, barnavårdslärare. Jag har sen en vidareutbildningar inom både pedagogik till Pedagogista, Ateljearbete i förskolan, Estetik, Konst och bildvetenskap, Vedic art lärarutbildning samt Vedic art konstpedagog för barn och familjer samt fyra terminer på Sunderby folkhögskola Aftonskola konst med akryl, akvarell, 3 D, grafik mm 

ATELJEARBETE

Jag ser det konkreta skapandet med framförallt naturmaterial och spillmaterial som en grund i ateljéarbetet och det digitala som en spännande del som man kan plocka in och skapa magi i rummet. Jag ser det dock så  att  det konkreta materialet bör vara grunden i arbetet med framförallt de små barnen. Jag har arbetat mycket med de små barnen och sinnesupplevelser och sett stora förändringar med lugnare barn i miljöer där man ändrat möblering och använt digitala projiceringar i valda delar. 

Kreativitet och skapande verksamhet har hela mitt liv varit en stor passion och jag ser med stor vikt på barns sensoriska upplevelser som leder till hjärnans utveckling som en viktig del av både inlärningsprocessen och barns förmåga att hitta sin inre koncentration. 

ATT VARA FÖRÄLDER  

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med barn/föräldrakonstellationer, barn med särskilda förmågor som jag kallar dom där jag har ett holistiskt synsätt på hur vi kan må bra i relationer och livet som stort. Vi lever i ett samhälle som kräver delar av oss som ibland inte är mänskliga. Vi som är känsliga däckar i det trycket och det kallas för utbrändhet. Att vara förälder i det här samhället kräver att vi kan hitta oss själva och vårt eget fokus och den egna grundningen för att kunna hjälpa våra barn att få den. I det krävs det att vi får återhämtning, egentid och tid att reflektera tillsammans som familj. I min föräldracoachning är det stora fokuset på Hur mår vi? När mår vi bra? Hur pratar vi? När finns tid för lek? Hur ser våra rutiner ut i familjen? mm 


NATUREN SOM ÅTERHÄMTNING

En stor del i min egen erfarenhet och mitt synsätt är att vi behöver återhitta kontakten med naturen. När vi har tappat den har vi även tappat kontakten med en stor del av oss själva, dels jorden som ska ge näring och dels våra sinnen som behöver tystnad och lugn för att kunna uppfatta subtilare signaler. 


REGGIO EMILIAS FILOSOFI 

I Reggio Emilias filosofi som genomsyrar Läroplanen för förskolan LPFÖ 18 hade Loriz Malaguzzi som är grundaren en barnsyn där man såg barnet som kompetent och att vi måste ge barn förutsättningar för att tänka själva, komma med egna teorier genom skapande och kreativitet vilket skapar en samhällsmedborgare som har redskap för förändring. Reggio Emilia startade som en lokal motståndsrörelse mot det tidigare fascistiska arvet efter andra världskriget. Tillsammans med kvinnorörelsen i stan startade han upp förskolor med den filosofin och idag har vi den värdegrundstanken med i vår läroplan i förskolan. Utifrån det skapar man i Reggio Emilias filosofi miljöer där barnen kan utvecklas och få undervisning med det kreativa som bas. 

Man har en ateljé där barn får arbeta med olika material och experimentera och där tanken är att de ska ha tillgång till att välja sin dag utifrån intresse , vilken miljö man vill arbeta med. 

SAGAN som språklig utvecklare 

I Sagans värld möter man barnen i den nivå de befinner sig och alla kan på sitt eget sätt relatera till Sagan och utveckla både fantasi, tänkande och språket. Barn möter gestaltandet i Sagan och kan få en djupare insikt i livet genom den. I kombination med drama och dramaövningar kan man arbeta med svåra ämnen som att vara en bra kompis, döden, naturens kretslopp mm 

Det här är mina grundintressen att arbeta vidare med som jag ser som viktiga komponenter
Lek - Lekmiljö

 En LEKMILJÖ är en miljö för lek där både utforskande och fantasi får rum. Det är en miljö där materialet och barnet utforskar varandra och finner igen varandra. Det är en plats där barnet finner ro och samtidigt utvecklas. En plats där lärandet sker. En plats där det finns nyfikenhet och förundran och en föränderlighet. 

Hur kan vi skapa en plats för lärandet? Där lärandet sker om och om igen. Pånytt varje dag i en ny form. Där sinnesupplevelserna skapar banor i kropp och hjärna och utveckling sker. 

 


 

En viktig fråga idag är hur vi kan skapa ett rum för ro och vila mitt i undersökande och lek

 


VILA, RO och ÅTERHÄMTNING Pedagogisk ledare - Sätta gränser

 

Sätta gränser Vad innebär det att kunna sätta gränser? Jo man är medveten om vad man vill och kan acceptera utan att kränka någon annan. Det är olika hur vi uppfostrats som barn i gränssättning. Det är det man lära sig i sin familj. Det är viktigt att både barn och personal tränar på att uttrycka sina behov genom att berätta om vad vi behöver och vilka som är våra gränser. Vad tycker vi är okey och vad är inte okey?

Man kan uttrycka sin gräns på olika sätt. Om man uttrycker det kritiskt och oförstående tex om några barn springer runt och skriker när barnen på avdelningen har somnat. 

"Men vad ni låter högt. Nu får ni sluta springa runt. Om det vaknar är det erat fel" 

Barnen kan då uppfatta det som att pedagogerna bara vill hindra de från att ha roligt. Om du använder Jag budskap är det lättare för barnet att förstå vad du vill. Det gäller såklart alla relationer där vi vill uttrycka vad vi vill eller inte vill. 

Hör ni, Jag är rädd att barnen vaknar när ni leker så högt här i närheten av deras sovplats. Jag vill inte att ni leker här utan prova smyga tillbaka så tyst som möjligt. 
Barnen får då veta vad pedagogen egentligen vill och de blir inte skuldbelagda utan får en chans att göra det på ett bättre sätt. Ofta är barn mer tillmötesgående om man hanterar det såhär

Du kan såklart som pedagog säga nej till barnen även om de blir besvikna. Om vi lugnt och respektfullt beskriver varför vi sätter den gränsen utan att vara kritiska och oförstående över barnens motiv visar vi ju att vi också har egna gränser. Vi kan också förhandla med barnet, men det måste ske innan ett barn är i affekt. Om du anklagar barnet är det inte lika lätt för barnet att förstå att det är din gräns du beskriver

Vi vill ju gärna ha de barn som kan uttrycka sina gränser och känna tillit till sin egen förmåga. Det ger ödmjuka vuxna som blir bra på relationer 

Kontakt

 


Roligt att du hittat igen mig. Du är välkommen att maila eller ringa för information om Pedagogisk handledning och fortbildningar. 

Annika Månstråle Jönsson

Stengatan 129

97252 Luleå

Tel 0767808596

Epost moderjordkraft@gmail.com 

Hemsidor 

För min konst 

www.ateljemanstrale.com

För mina holistiska behandlingar 

www.moderjordkraft.com

För min blogg om barn och pedagogik 

http://barn-moderjordkraft.com 


Företag Atelje Månstråle 

innehar F skatt och är momsregistrerad 


Pedagogistans roll

  Pedagogistans roll  Jag är vidareutbildad till Pedagogista vid Göteborgs universitet och har arbetat i Göteborgs stad med fortbildningar o...